24 ژوئن 2019
ژوئن 24, 2019

آمادگی جراحی بینی

0 دیدگاه

آمادگی جراحی بینی

قبل از انجام عمل جراحی بینی باید نکاتی را مورد توجه قرار داد لذا در زیر مواردی را به منظور آمادگی جراحی بینی متذکر شده ایم . افراد سیگاری باید حداقل از دو هفته قبل از عمل از کشیدن سیگار اجتناب کنند .


از پروتکل دکتر یک کپی تهیه شود .
از مصرف دارو های التهاب زا و آسپرین خودداری شود .
به مدت 24 تا 72 ساعت پس از انجام جراحی بینی یک نفر باید از بیمار مراقبت کند لذا به این منظور با یک نفر هماهنگ شود .
قبل از انجام عمل جراحی بینی باید نسخه پزشک تهیه شود .
بیمار باید در روز قبل از عمل با یک نفر جهت رساندن به بیمارستان و بازگرداندن خود پس از انجام عمل جراحی بینی هماهنگ کند .
برای مصرف دارو ها حتما به زمان بندی آن ها توجه شود .
پیش از انجام عمل جراحی بینی دواسنج ،صابون ضد باکتری ، مرهم و گاز استریل خریداری شود .
برای دوهفته گوشت یخ زده تهیه گردد و در این مدت از غذاهای سریع و راحت نظیر سوپ ، غذاهای یخ زده ، ماست، پنیر بومی استفاده شود .
به منظور کاهش تورم حاصل از عمل بسته های یخ تهیه شود .
از داروهای ضد یبوست مناسب می توان استفاده نمود .
از قطره چشم نیز استفاده شود .
برای مواقع لازم دوش دستی و صندلی حمام تهیه گردد .
از گوشی های اسپیکر دار در نزدیکی محل استراحت استفاده شود و در زمان خواب نیز صدای آن را قطع نموده تا موجب آزار بیمار در زمان استراحت نشود.
بیمار در روز انجام عمل جراحی بینی لباس های نرم و گشاد به تن داشته باشد که به راحتی بتوان آن ها را تعویض نمود .
به علاوه دستورالعمل های پزشک که درمورد داروهای ضروری و خوردن و نوشیدن و سایر موارد است ، مورد توجه قرار گیرند .