دروغ های مالی در زندگی مشترک و عوارض آن

اکثر مردان و زنان در زندگی مشترک درباره مقدار دستمزد و مسایل مالی شان تلاش می کنند مواردی را پنهان کنند و به هم ديگر نگویند. پنهان کردن پول! ما آن را خیانت مالی می نامیم زیرا این خلاف چیزی است که دونفر دریک ارتباط به هم وعده داده اند.


زنان هم درباره مسایل مالی دروغ میگویند ان ها هم با دلایل بخصوص خویش اینکار را میکنند؛ گاهی برای روز مبادا، گاهی برای پشتیبانی از خویش یا شخص دیگری و گاهی هم بخاطر ترس از اینکه دیگری بخواهد تمامی درامد را در اختیار خود بگیرد.

تنها راهی که برای حل این گونه پنهان کاری دارید این است که باورهایتان را تغيير بدهید، بنای ارتباط را بر اعتماد قرار دهید برای اینکار میتوانید باهم صحبت کنید اگر نگرانی خاصی وجوددارد که سبب این گونه پنهان کاری میشود نخست این نگرانی را برطرف کنید.

یکی از پیامدهای پنهان سازی های مالی در زندگی مشترک این است که فرزندان هنگامی که بزرگ تر میشوند هم به پدر نزدیکند و هم به مادر، در نتیجه زمانیکه این مسایل را بین والدین خویش مشاهده می کنند، یاد می گیرند که پنهان سازی داشته باشند و تمام آسیب ها از اینجا شروع می شود.

والدین سعی می کنند تا سرمایه مالی برای زندگی خویش جمع کنند، ولی با پنهان سازی هایی که در این زمینه انجام میدهند فرزندان یعنی سرمایه های عاطفی خویش را که بخاطر آنها تشکیل خانواده داده اند، از دست می دهند؛ برای این که فرزند طبق درک اندکی که دارد و هنوز به مرحله رشد و تکامل نرسیده یاد می گیرد خيلي از ارتباطات و کارهایی را که انجام می دهد، مخفی کند.

انواع پنهان سازی مالی در ازدواج

خرج کردن مخفیانه به ویژه در وجوه بالا

مخفی کردن مخارج پرداخت نشده

مخفی کردن قبوض و وام های پرداخت نشده

قرض دادن به افراد دیگر بدون آگاهی همسر

قرض گرفتن بدون آگاهی همسر

حساب های بانکی مخفیانه

مخفی کردن منبع درامد و شغل

با پنهان سازی مالی در ازدواج چه طور برخورد کنیم؟

حل مشکل پنهان سازی مالی به زمان و کوشش زیاد در زندگی مشترک احتیاج دارد. با این حال، چنانچه دو نفر به یکدیگر علاقه داشته باشند، میتوانند از پس آن برآیند.

مشکل را بپذیرید:

سرتان را زیر برف نکنید. زمان آن رسیده که در خصوص مسایل مالی با همسرتان یک صحبت پر چالش و دشوار داشته باشید. چنانچه به پنهان سازی مالی همسرتان مشکوک هستید، علامت های خطر را بررسی کنید و شواهدی در این زمینه جمع کنید. این کار را بصورت حمله انجام ندهید تا همسرتان را در موضع دفاعی قرار دهید. بلکه مسئله را اینگونه مطرح کنید که نگران هستید و دوست دارید بدانید اوضاع از چه قرار است و به چه دلیل اینگونه است. احیانا همسرتان عصبانی می شود. ولی هر چه مشکل را به تعویق بیاندازید، عصبانیت وی بیش تر خواهد شد. زمانی را برای گفت و گو انتخاب کنید که هر دو ارام هستید.